International Conference on Future Membranes
19-22 April 2024
Kunshan, Suzhou, China

HONORARY CHAIRS

Congjie Gao

Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China

Nanping Xu

Suzhou Lab, Suzhou, China

CHAIRS

Weihong Xing

Jiangsu University, Zhenjiang, China

Huanting Wang

Monash University, Melbourne, Australia

ADVISORY COMMITTEE

Tai-Shung Chung

National University of Singapore, Singapore

Enrico Drioli

University of Calabria, Cosenza, Italy


Michael Guiver

Tianjin University, Tianjin, China


Kang Li

Imperial College London, London, UK


Secretary General

Shi-Peng Sun

Nanjing Tech University, Nanjing, China

Weixing Li

Nanjing Tech University, Nanjing,China

SCIENTIFIC COMMITTEE

Quanfu An

Beijing University of Technology, Beijing, China

Xianshe Feng

University of Waterloo, Waterloo, Canada


Xu Hou

Xiamen University, Xiamen, China

Santanu Karan

CSIR-Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, India

Haiqing Lin

University at Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA

Baoxia Mi

University of California, Berkeley, USA


Yinhua Wan

Institute of Process Engineering, CAS, Beijing, China

Yan Wang

Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Zhenliang Xu

East China University of Science and Technology, Shanghai, China

Jiayin Yuan

Stockholm University, Stockholm, SwedenXiwang Zhang

The University of Queensland,   Brisbane, Australia

Chongli Zhong

Tiangong University, Tianjin, China

Rizhi Chen

Nanjing Tech University, Nanjing,China


Xueli Gao

Ocean University of China, Qingdao, China


Zhongyi Jiang

Tianjin University, Tianjin, China

Xuebin Ke

University of Hull, East Riding of Yorkshire, England

Shaomin Liu

Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China

Lu Shao

Harbin Institute of Technology, Haerbin, China

Yong Wang

Southeast University, Nanjing, China


Zongli Xie

CSIRO Manufacturing, Melbourne, Australia

Weishen Yang

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian, China

Guoliang Zhang

Membrane Separation and Water Science and Technology Center, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China

Huazhang Zhao

Peking University, Beijing, China


Zhaoxiang Zhong

Nanjing Tech University, Nanjing, China

Liangyin Chu

Sichuan University, Chengdu, China


Xuehong Gu

Nanjing Tech University, Nanjing, China


Wanqin Jin

Nanjing Tech University, Nanjing, China

Zhiping Lai

King Abdullah University of Science & Technology, Jeddah,Saudi Arabia

Bhekie B. Mamba

University of South Africa, Johannesburg, South Africa

Hongqi Sun

Edith Cowan University, Perth, Australia


Haihui Wang

Tsinghua University, Beijing, China


Tongwen Xu

University of Science and Technology of China, Hefei, China

Shouliang Yi

United States Department of Energy, Pittsburgh, PA, USA

Lin Zhang

Zhejiang University, Hangzhou, ChinaChangsheng Zhao

Sichuan University, Chengdu, China


Liyuan Deng

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Gaohong He

Dalian University of Science and Technology, Dalian, China

Jian Jin

Soochow University, Suzhou, China

Xianfeng Li

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian, China

Hong Meng

Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China

Chuyang Tang

The University of Hong Kong, Hong Kong, China

Xiaolin Wang

Tsinghua University, Beijing, China


Zhikang Xu

Zhejiang University, Hangzhou, China


Guihua Yu

The University of Texas at Austin, Austin, USA

Suobo Zhang

Changchun Institute of Applied Chemistry, CSA, Changchun, China


Zhiping Zhao

Beijing Institute of Technology, Beijing, China

Organizing Committee

Qiang Chen

Jiangsu Future Membrane Technology Innovation Center

Yu Liu

Nanjing Tech University


Huiqin Zhang

Jiangsu Future Membrane Technology Innovation Center

Jiewen Chen

NTU-National Engineering Research Center for Special Separation Membrane

Ze-Xian Nicholas Low

Nanjing Tech University


Shasha Feng

Nanjing Tech University


Jia Guo

Jiangsu Future Membrane Technology Innovation Center

Meiling Liu

Nanjing Tech University


Minjiao Ni

Jiangsu Future Membrane Technology Innovation Center